PROFESSORAT

El màster MPRL està impartit per professionals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, que inclou tant persones que treballen en l'empresa privada com professors a temps complet de la pròpia universitat.

A continuació es llista el professorat del MPRL segons les assignatures que imparteixen:

Coordinadora del màster

Dra. Magda Constantí

Professora Agregada del departament d'Enginyeria Química de la URV.

Coordinació acadèmica

Sra. Catalina Ubiedo Pérez

Llicenciada en Ciències Químiques - Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U.

Professors del màster:

Sr. José Antonio Ferrando Morellón

Dret de la Seguretat i Salut en el Treball

Actualment és el cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona (MEYSS). Amb anterioritat, en el període 2000-2009, va ser responsable de la Direcció de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de la Província de Tarragona. Participa en trobades i jornades tècniques, sobre el marc jurídic de la Seguretat i salut laboral, en col•legis professionals i altres entitats públiques i privades. Participació en l'elaboració i guies d'actuació en prevenció de riscos laborals del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Sr. Lluís Balsells Virgili

Seguretat en el Treball. Especialització en Seguretat en el Treball.

Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U. Enginyer Tècnic Industrial. Coneix una base importat en processos industrials i la seva seguretat, fruit de la dedicació de diversos anys al manteniment industrial i posteriorment a la prevenció de riscos laborals, activitat que desenvolupa actualment en un servei de prevenció de riscos laborals aliè, on s'encarrega de l'àrea de desenvolupament i recerca.

Sra. Catalina Ubiedo Pérez

Higiene Industrial. Especialització en Higiene Industrial.

Llicenciada en Ciències Químiques - Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U. Treballa en la prevenció de riscos laborals des de l'any 1989. Al llarg d'aquests anys ha exercit diferents funcions i en l'actualitat, és la responsable de producte d'un servei de prevenció Aliè.

Desenvolupa tasques d'assessorament en gestió, avaluacions de riscos generals i específiques i, especialment, les que s'engloben en el camp de la Higiene Industrial, és a dir, aplicant metodologies d'avaluació de riscos higiènics, així com formació a diferents nivells i publicacions relacionades.

Dra. María Josefa Figueras Salvat

Higiene Industrial. Especialització en Higiene Industrial.

Llicenciada i doctora en Biologia. Catedràtica de la URV. Professora de riscos biològics des de fa més de 10 anys. Realitza investigació en l'estudi de fongs microscòpics d'interès biomèdic; microorganismes indicadors de contaminació fecal en mostres d'aigua potable i de bany; Aeromonas. És assessora de l' Organització Mundial de la Salud, Programa de Medi Ambient de las Nacions Unides, Comissió Europea i Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb la contaminació microbiològica de les aigües de bany.

Dr. Marçal Salvadó Artells

Higiene Industrial. Especialització en Higiene Industrial.

Llicenciat i doctor en Física. Especialitzat en l'estudi de les radiacions en l'àmbit mèdic, en concret, l'aplicació de les radiacions ionitzants en l'àrea del radiodiagnòstic, la protecció radiològica i la mesura de la radiació ambiental. Responsable de la Unitat de Física Mèdica del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Dr. Jordi Tous Pallarés

Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada a la Prevenció

Especialització en Ergonomia. Especialització en Psicosociologia

Responsable de l'assignatura. Professor Titular de la URV, Departamento de Psicología. Professor Titular de la URV, Departament de Psicologia. Actual vicerector d'Universitat i Societat de la URV.

Sr. Angel Andreu Jiménez

Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada a la Prevenció

Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Metge Especialista en Medicina del Treball . Ha estat metge responsable del Servei Mèdic de Port Aventura des de l'any 1993 fins a l'any 2000. També metge responsable de Vigilància de la Salut al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'empresa Port Aventura des de l'any 1995 fins a l'any 2000. Actualment és el responsable del Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

Sr. Magí Casellas Andreu

Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció. Treball de Fi de Màster

Coordinador de l'assignatura: Sr. Magí Casellas Andreu. Enginyer Industrial. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals segons el Reglamento de los Servicios de Prevención ( Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero ) en les tres especialitats : Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia. Actual Director d'Organització Territorial d'Activa Mutua.

Dr. José Miguel Jiménez González

Gestió, Formació i Informació Aplicades a la Prevenció

Director del Departament de Pedagogia de la URV. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l' Educació i en Pedagogia. Doctor en Pedagogia.

D.Manuel Figueiredo de Jesús

Pràctiques externes

Llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública. Diplomat en Gestió i Administració Pública. Professional de la prevenció de riscos laborals amb més de 12 anys d'experiència. Actualment, desenvolupa les funcions de Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals i Gerent de Relacions Laborals en una entitat financera.