PRÀCTIQUES

(PRÀCTIQUES PROFESSIONALITZADORES)

L'alumne també participa en un període de pràctiques per a completar la seva formació, d'una durada total de 225 hores, en centres de treball amb els quals s'han establert convenis específics de col•laboració.