PLA D'ESTUDIS

El màster PRL consta de 60 crèdits ECTS (1500 hores) que es poden cursar en un curs acadèmic. Les assignatures de que consta el pla d'estudis són les següents:

Assignatura Crèdits ECTS
Dret de la Seguretat i Salut al treball 3
Seguretat en el treball 6
Higiene Industrial 6
Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada a la Prevenció 6
Gestió, Formació i Informació Aplicades a la prevenció 5
Especialització en Seguretat en el Treball 5
Especialització en Higiene Industrial 5
Especialització en Ergonomia 3
Especialització en Psicosociologia 3
Pràctiques externes 9
Treball Fi de Màster 9

 

Horari

Horari MPRL 17-18

 

Exàmens

Exàmens MPRL 2017-18 1rq 2a

Exàmens MPRL 2017-18 2nq 2a