PRESENTACIÓ

Aquest Màster, té com a objectiu donar resposta a una necessitat i a una previsible demanda de la societat laboral i dels centres de treball de les comarques de Tarragona, sorgides arran de la publicació al BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997, del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

El MPRL és un màster universitari oficial adreçat a Titulats universitaris que vulguin formar-se dins del camp de la prevenció de riscos laborals. Es requereix una titulació universitària a nivell de diplomatura, llicenciatura o grau. El Màster inclou les tres especialitats: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. També queda assegurada la participació de l'alumne en un període de pràctiques per a completar la seva formació, d'una durada total de 225 hores, en centres de treball amb els quals s'han establert convenis específics de col•laboració.

Tenim el convenciment que aquesta iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili, tindrà el ressò que la societat de les nostres comarques reclama. L'èxit d'aquest Màster farà augmentar la qualitat dels serveis de prevenció de riscos laborals dels centres de treball i, per tant, haurà col•laborat a reduir, mitjançant la prevenció, els accidents de treball i les malalties professionals, així com les causes que els provoquen.

 

Sortides professionals

La titulació permetrà exercir com a Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, segons el que estableix el Reial Decret 39/1997 pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en serveis de prevenció propis d'empreses i institucions, serveis de prevenció aliens, serveis de prevenció mancomunats, mútues d'accidents i malalties professionals, consultories, administració laboral, sanitària, etc.

Preinscripció

Podeu fer la vostra preinscripció a la pàgina web.

Places limitades.

DOBLES TITULACIONS DE MÀSTER

No es contemplen dobles titulacions en el màster en Prevenció de Riscos Laborals.