MÀSTER EN

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

PERQUÈ ESTUDIAR EL MPRL?

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL ORIENTAT A TITULATS UNIVERSITARIS

LLEGIR PRESENTACIÓ

BE DIFFERENT. BE MASTER

master.etseq@urv.cat

· FITXA TÈCNICA ·

TÍTOL OFICIAL

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

REQUISITS

Titulació universitària a nivell de grau, llicenciatura o diplomatura

CRÈDITS

60 Crèdits

DURACIÓ

1 curs acadèmic

IDIOMA IMPARTICIÓ

Català i/o castellà

DEDICACIÓ PRÀCTICA

9 crèdits (225 hores)

CALENDARI

Inici: setembre
Final: setembre de l'any següent

HORARI

Classes presencials els divendres de 17-21h

Horari MPRL 17-18

Exàmens MPRL 2017-18 1rq 2a

Exàmens MPRL 2017-18 2nq 2a