PER QUÈ GEBA

PER QUÈ ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS?

Per accedir a una professió regulada que et capacitarà per treballar en la indústria alimentària o de base biotecnològica com a enginyer de processos.

Per rebre una formació tecnològicament avançada amb la que seràs capaç de dissenyar aliments i els processos per produir-los.

Amb el GEBA podràs dissenyar els processos industrials per explotar la investigació i desenvolupament biotecnològic i dissenyar projectes industrials propis de la professió regulada.

Tot això mantenint els estàndards de qualitat, sostenibilitat i d’ètica social exigits per la societat moderna.

Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Agrícola

Publicació del pla d'estudis al BOE

Registre d'Universitats, Centres i Títols