GEBA

GRAU EN ENGINYERIA

DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Una professió amb moltes oportunitats laborals

Grau 4 anys

GTBA

GRAU DE TÈCNIQUES

DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Potencia la teva carrera professional

Grau 3 anys

QUÈ ÉS
GEBA
I QUÈ ÉS
GTBA

El programa formatiu de Bioprocessos Alimentaris és pioner a Catalunya i l’ETSEQ és l’únic centre universitari que ofereix aquesta formació a l’estat.

Els estudis en Bioprocessos Alimentaris s’estructura en una formació en dos blocs: 3 + 1 anys (180+60 ECTS).

  • El primer bloc correspon al Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (GTBA), que dóna una formació fortament especialitzada en el processament d’aliments i productes biotecnològics en tres cursos. Al final d’aquests estudis, es pot obtenir el corresponent títol de graduat en Tècniques de BA.
  • No obstant, l’estudiant pot ampliar els estudis en Bioprocessos Alimentaris cursant 60 ECTS addicionals (1 any) en el que es completa la formació per capacitar-lo com a Enginyer de Bioprocessos Alimentaris, que tindrà les atribucions professionals d’Enginyer Tècnic. En aquest cas, l’alumne obtindrà el títol de graduat en Enginyeria de BA

SORTIDES PROFESSIONALS

Enginyer / Tècnic responsable de l’àrea de processament de productes d’origen biològic, especialment aliments

Enginyer / Tècnic de les àrees de recerca, innovació i disseny de producte

Enginyer / Tècnic de l’àrea de disseny de procés i equips

Enginyer / Tècnic del departament de gestió mediambiental

Enginyer / Tècnic de l’àrea de gestió i comercialització de productes d’origen biotecnològic i especialment aliments

Enginyer / Tècnic del departament de gestió i control de qualitat Els Graduats en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris, a més, poden realitzar

Exercici lliure de la professió d’Enginyer Tècnic, que inclou redacció de projectes d’explotació, valoracions, estudis, certificacions, entre d’altres (orden CIN/323/2009)

PREPARA'T PER ASSOLIR

UN FUTUR PROFESSIONAL D'ÈXIT