REQUISITS D'ACCÉS

Nivell acceptable de les assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: química, biologia, física, matemàtiques i informàtica.

ACCÉS PRIORITARI

Alumnes provinents de batxillerat

Fase general de les PAU i, si s'escau, l'específica amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes provinents de cicles formatius de grau superior

Si s'escau, fase específica de les PAU amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.

Alumnes més grans de 25 anys

Prioritàriament les persones que superin les proves d'accés per a més grans de 25 anys amb les matèries de modalitat adscrites a la branca d'enginyeria i arquitectura.