ENSENYAMENTS

Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química

Link al doctorat

Link Applications

En el nostre programa de doctorat, tenim una visió: fer la feina de recerca de forma efectiva en un ambient agradable i multicultural i ser un centre de referència a la Mediterrània en Enginyeria Química i altres camps estretament relacionats. La missió del nostre programa de doctorat és formar doctors altament qualificats i amb l'experiència necessària multicultural i multidisciplinària amb habilitats transferibles a:

• La concepció, planificació, execució i gestió en la recerca industrial i els projectes de desenvolupament i innovació.

• L’excel·lència en les carreres acadèmiques en totes les àrees relacionades amb l'Enginyeria Química.

L'objectiu dels estudis de doctorat és formar investigadors de doctorat, ja sigui com a científics o com a futurs professionals capacitats per desenvolupar els seus coneixements i competències de doctorat en contextos acadèmics i no acadèmics. Mitjançant l'elaboració i presentació d'una tesi doctoral que consisteix en un treball original d'investigació. Aquest doble objectiu requereix un programa de formació versàtil que aborda tant els coneixements acadèmics i les habilitats personals.

Per tant, el desenvolupament d'habilitats transferibles hauria de ser una part integral dels programes de doctorat. L'objectiu principal en aquest nivell és sensibilitzar els estudiants de doctorat de la importància tant de reconèixer com augmentar les habilitats adquirides a través de la investigació, com a mitjà per millorar les seves perspectives d'ocupació, tant en l'àmbit acadèmic i en el més àmplia del mercat de treball.

El Codi de bones pràctiques estableix els objectius del programa i els camins per estimular el desenvolupament de competències professionals per donar formació especialitzada en les disciplines científiques i de capacitació en diferents habilitats.

Plenament reconegut pels consells d’acreditació català i espanyol, el programa és guardonat amb la "Menció de Qualitat" per les autoritats espanyoles (referència MCD2006-00.584), la qual cosa indica una dedicació sostinguda a l’excel·lència i l'assoliment d'una alta qualitat en la investigació i l'educació.

 

  • Objectius acadèmics

El desenvolupament d’habilitats transferibles hauria de ser una part integral dels estudis de primer, segon i tercer cicle. Un objectiu principal en el nivell de tercer cicle ha de ser sensibilitzar als estudiants de doctorat en la importància de reconèixer i augmentar les habilitats que desenvolupen i adquireixen a través de la recerca com a mitjà per a millorar les seves perspectives d’ocupació, tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral.

Els nostres investigadors de doctorat han de tenir la confiança i l’orgull dels professionals que planifiquen les seves investigacions i establir una col·laboració tant dins de la universitat com a tot el mon. Avancen les fronteres del coneixement i combinen la seva vessant científica amb una experiència professional única. L’entusiasme i la dedicació dels nostres investigadors de doctorat han de conduir a una recerca excelent.

 

  • Perfil de l’estudiant

Els programes de doctorat són el tercer cicle del procés de Bolonya i, al mateix temps, constitueixen la primera fase de la carrera d’un jove investigador. El component bàsic de tercer cicle és el progrés del coneixement mitjançant la recerca original. Tanmateix, això no significa que els programes de doctorat s’han de considerar de forma aïllada, sino més aviat com a part d’un continu, i estretament vinculats a la continuació dels cicles primer i segon. Això s’aplica també en relació amb l’adquisició d’habilitats transferibles.

 

 

  • Programa (Itinerari)

L’objectiu de la formació doctoral és formar investigadors de doctorat, ja sigui com a científics o com a futurs professionals capacitats científicament de valorar els seus coneixements i competències de doctorat, tant en contextos acadèmics i no acadèmics. Aquest doble objectiu requereix un programa de formació versàtil que aborda tant els coneixements acadèmics i habilitats personals.

A la pràctica, la formació doctoral se centra en cinc àmbits:

 

-Les habilitats intel·lectuals.

-Habilitats acadèmiques i tècniques.

-Habilitats relacionals.

-Habilitats d’autogestió.

-El lideratge i la gestió del canvi.

 

Aquestes habilitats han demostrat ser molt importants en el mercat de treball actual però també són necessàries per passar amb èxit a través dels estudis de doctorat i per a qualsevol carrera més, dins o fora de la universitat.


En contacte continu amb el/la supervisor, tots els investigadors de doctorat han d'avaluar les habilitats i competències que han de desenvolupar, per completar amb èxit el programa de doctorat o per al seu ús posterior en una carrera professional.


Investigadors doctors poden adquirir aquestes habilitats a través de dos camins:

 

La investigació basada en la formació és la base dels estudis de doctorat. L'enfocament en la investigació com un instrument per a la formació i el desenvolupament conjunts de doctorat, a part d'altres tipus d'educació.
L'ensenyament formal i no formal a través de seminaris, tallers i altres components de curs per al qual l'investigador doctorat necessita temps suficient.

 

  • Més informació

Els investigadors de doctorat tenen com a objectius el completar la formació doctoral i la investigació en un termini de tres anys.

La formació i el desenvolupament consisteixen en elements obligatoris i complementaris:
Un tronc comú

Programes de capacitació i desenvolupament.

El tronc comú és obligatori per a tots els investigadors de doctorat en el Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos (Programa de Doctorat a partir d’ara) de la Universitat Rovira i Virgili (URV a partir d’ara). Al tronc comú es defineix les metes específiques que cada investigador de doctorat ha de realitzar per poder graduar-se. Aquestes fites són una part important del control de qualitat del programa de doctorat. En concret, tots els investigadors de doctorat han de:

-Produir almenys dues publicacions o el seu equivalent amb resultats científics a nivell internacional (o de compliment equivalent)
-Participar en un seminari de recerca en el Programa de Doctorat, ja sigui relacionat amb la seva recerca de doctorat o en un tema més general
-Participen activament (presentació oral o pòster) en almenys una conferència internacional a l'estranger.
-Assistir a la sèrie de seminaris, amb avaluació, organitzats específicament per a estudiants de doctorat.


-Dur a terme una gran quantitat d'activitats educatives (com a mínim 30 hores per any en els estudis de primer o segon cicle)
-Informar periòdicament sobre els avenços del seu / projecte d'investigació:

                1 any: presentar el pla de doctorat
                 2 any: presentar un informe sobre els progressos
                  3 any: presentar el calendari de la fase final (informe de la tesi)

Les activitats temàtiques de formació comprenen cursos de perfeccionament, conferències, associacions de revistes i seminaris de doctorat. L'atenció se centra en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques, intel · lectuals i tècniques.

Als investigadors de doctorat se'ls anima a assistir als cursos de la URV, cursos externs, seminaris, tallers internacionals...amb la finalitat d’ampliar les seves capacitats en relació amb temes científics o tècnics o qualsevol altre tema rellevant per a la seva futura ocupabilitat.

Sis mesos abans de la data prevista per a la defensa de la tesi, el candidat ha de presentar proves de la realització de la tesi a la Comissió de Doctorat (després CoD). Aquesta comissió facilitarà l'acceptació o recomanacions en relació.

Les competències genèriques i transferibles excedeixen el tema específic del doctorat i són aplicables en un context més ampli, per exemple, una carrera professional fora de la universitat.

Examples d’aquestes habilitats són:

Intel·lectual: el pensament conceptual, pensament analític, capacitat de síntesi, processament d'informació, ...

Relacional: presentació, comunicació, treball en xarxa, ...

L'autogestió: planificació i organització, treball independent, per fer front a l'estrès,...

El procés d'aprenentatge d'aquestes habilitats poden ser implícites. Per exemple, en escriure una hipòtesi de recerca i planificació dels experiments es poden adquirir diverses habilitats intel · lectuals i d'autogestió. D'altra banda, també es pot assistir a cursos específics, seminaris o tallers de capacitació més formal.

Un paper clau el constitueix periodes de recerca en centres estrangers. Per tant, es fa especial èmfasi al suport a la mobilitat, tant pels supervisors, el grup de recerca i el candidat. A més, els investigadors de doctorat poden guanyar un reconeixement addicional a través de la Menció Europea amb el títol de doctor (sempre que l'estància sigui de més de tres mesos en un país de la Unió Europea i amb el compliment de les condicions específiques del tribunal de defensa).

El paper del supervisor es fomentar i donar suport als estudiants a aprofitar les oportunitats per desenvolupar aquestes habilitats i assistir als cursos més apropiats. A més, el supervisor i els grups de recerca han de proporcionar les eines adequades i l’entorn adequat per desenvolupar aquestes habilitats. Al mateix temps, la
Comissió de Doctorat promourà les activitats de suport necessaris per l’acompliment de les regles.